top of page

Lege vennootschap kopen of verkopen?

Een lege bv (bvba) of nv kopen & verkopen zonder zorgen!

De overname van een bestaande lege vennootschap kan soms interessanter zijn dan een nieuwe vennootschap op te richten. Het gaat sneller en is vaak goedkoper. Soms zijn er ook nog interessante voordelen aan verbonden.

Bij een lege vennootschap gaat het om een vennootschap die geen activa meer bezit. Aan de passiva zijde  gaat het vaak enkel om fiscale passiva, zoals over te dragen verlies, volstort kapitaal of een openstaande rekening-courant.

Alhoewel er bij de oprichting van een nieuwe BV geen minimum startkapitaal meer verplicht is, smukt het natuurlijk je balans aanzienlijk op wanneer er kapitaal aanwezig is. Voor een NV waar nog steeds een minimum kapitaal verplicht is, blijft het natuurlijk een voordeel dat dit reeds aanwezig is zonder dat u het effectief dient te storten.  

Door de overname van een bestaande vennootschap heeft u ook geen oprichtersaansprakelijkheid.Indien er een faillissement volgt binnen de 3 jaar na oprichting kan je het privévermogen nog steeds worden aangesproken door de schuldeisers van de vennootschap. Dit is met name het geval voor de besloten vennootschap (bv), de naamloze vennootschap (nv) en de commanditaire vennootschap (cv).

Het overnemen van een lege vennootschap gaat alvast sneller dan een nieuwe vennootschap op te richten en met veel minder formaliteiten. Vaak bespaar je ook op de kosten van je boekhouder voor het opstellen financieel plan en notaris voor de oprichtingsakte.

Bij aankoop van een lege vennootschap nog rekening houden met een aantal beperkte kosten bovenop de overnameprijs zoals aanpassing van de statuten, adreswijziging en aanstelling van een nieuwe bestuurder.

Aan de overname van een lege vennootschap zijn echter ook risico‘s verbonden. Het is mogelijk dat onbetaalde leveranciers of de fiscus achteraf nog komt aankloppen.

Daarom is het belangrijk lege vennootschappen aan te kopen via een expert met ervaring en kennis van zaken om de eventuele risico’s te beperkten.

Contacteer ons wanneer u lege BV (besloten vennootschap, vroeger BVBA) of NV (naamloze vennootschap)  wil kopen of verkopen. 

bottom of page