top of page

Een lege NV overlaten of overnemen?

Een lege N.V. zonder zorgen overnemen of overlaten via een professionele overname begeleider.

Lege NV te koop

Terwijl de oprichting van een nieuwe naamloze vennootschap tegenwoordig relatief eenvoudig is, blijven aan de overname van een bestaande N.V. altijd enige risico's verbonden.

En alhoewel verliezen niet meer recupereerbaar zijn bij overname (tenzij bij verderzetting van de lopende activiteiten), kan de overname van een bestaande lege N.V. nog steeds interessante voordelen opleveren: geen oprichtersaansprakelijkheid, een volstort maatschappelijk kapitaal, evenueel nog recupereerbaar verlies (alleen bij verderzetting van dezelfde activiteiten), eventuele openstaande rekening-courant schuld van de vennootschap aan de bestuurder, enz.

De verkoper van een lege NV heeft langs zijn kant het voordeel dat hij geen liquidatiekosten moet betalen. 

bottom of page