top of page

Patrimonium vennootschappen

Een patrimoniumvennootschap en haar vastgoed zonder zorgen voor de beste prijs verkopen of kopen? Hoe taxeer je een patrimonium vennootschap?

Een patrimonium vennootschap biedt voordeel zo gauw u wat investeert in onroerend goed, zeker in tijden wanneer de fiscus privé-verhuurders van woningen viseert. Zo kan een patrimoniumvennootschap de interesten op een hypothecaire lening, verzekeringen, onderhoudskosten, registratiekosten, enz volledig aftrekke en kan het onroerend goed volledig afschrijven. De aandelen van een patrimonium vennootschap kan je schenken aan je erfgenamen (om hoge successierechten te vermijden) aan een tarief van 3%.

Ook bij de verkoop van de aandelen van een patrimonium vennootschap is er in principe geen belasting verschuldigd, echter de aanwezige meerwaarden worden alsnog belastbaar bij latere verkoop van het vastgoed. Daarom wordt de vennootschapsbelasting op de niet-verwezenlijkte meerwaarden mee in rekening gebracht bij de waardebepaling. Nietemin zult u aan het verkopen van de aandelen van de patrimoniumvennootschap meer overhouden dan wanneer de vennootschap het onroerend goed zou verkopen. Ook de koper kan flink besparen inzake registratie- en notariële kosten. Het spreekt vanzelf dat voor het vastgoed best dezelfde voorafgaande opzoekingen worden gedaan als bij de notariële verkoop (eigendomstitel, kadasteruittreksel, stedenbouwkundige inlichtingen, boedemonderzoek, etc) om achteraf niet voor verrassingen te komen staan.

Bij de verkoop of aankoop van een patrimonium vennootschap komt dus heel wat kijken. Wij komen graag langs voor een kennismakingsgesprek om de beste aanpak van uw patrimonium vennootschap te bepalen. Op basis van onze ervaring stellen wij een waardebepaling voor en werken een gepersonaliseerde verkoopstrategie, evenals doelgroep, uit. Zodra wij uw akkoord ontvangen, zullen wij een volledig dossier opmaken met zowel het boekhoudkundig en fiscaal luik, alsook een gedetailleerd overzicht van het vastgoed in uw patrimoniumvennootschap. Daarna nemen we discreet contact op met potentiële kopers en verlenen we bijstand bij de onderhandelingen, stellen de verkoopsovereenkomst van de aandelen, eventuele schuldoverdrachtsovereenkomst en werken we na betaling van de prijs het aandelen register en organiseren de bijzondere algemene vergadering voor de aanstelling van nieuwe bestuurders en eventuele zetelwijziging.


Contacteer ons wanneer u een patrimonium vennootschap wenst te verkopen of over te nemen.

Blijf op de hoogte van ons aanbod / Restez au courant de notre offre

Bedankt, we houden u op de hoogte / Merci nous vous tenons au courant

bottom of page