top of page

Lege vennootschappen te koop

Professionele begeleiding bij de overname van lege vennootschappen

Een lege vennootschap is een vennootschap die geen activa meer bezit en geen personeel meer in dienst heeft. Aan de passiva zijde  gaat het vaak enkel om fiscale passiva, zoals over te dragen verlies, volstort kapitaal of een rekening-courant passief (credit).

Een lege vennootschap overnemen is vaak interessanter zijn dan een nieuwe vennootschap op te richten. De overlater kan op zijn beurt de dure kosten van een liquidatie vermijden.

Wat zijn de voordelen verbonden aan de overname van een lege vennootschap?

  • Het verloopt snel, zonder veel formaliteiten, goedkoop en meestal zonder tussenkomst van een notaris;

  • Geen hoofdelijke oprichtersaansprakelijkheid wanneer het binnen de 3 jaar mis gaat;

  • U beschikt op termijn over eigen vermogen op balans zonder dat u zelf enig kapitaal heeft moeten storten;

  • U beschikt dan ineens over een bedrijf dat als referentie al meerdere jaren bestaat;

  • U kan het gestorte kapitaal en eventuele rekening-courant later taxfree uitbetalen.


Aan de overname van een lege vennootschap zijn ook risico‘s verbonden. Daarom is het belangrijk lege vennootschappen aan te kopen via een expert met kennis van zaken om de eventuele risico’s te beperkten.

Contacteer ons wanneer u lege BV, BVBA of NV wil kopen of verkopen.

Blijf op de hoogte van ons aanbod / Restez au courant de notre offre

Bedankt, we houden u op de hoogte / Merci nous vous tenons au courant

bottom of page