top of page

Het bankgeheim bestaat niet meer in België, de overheid kijkt mee !


Sinds 31 december 2020 dienen alle banken en andere financiële instellingen saldi van de bankrekeningen van hun klanten op halfjaarlijkse basis doorgeven aan het het CAP (Centraal Aanspreekpunt).


Het CAP wordt beheerd door de Nationale Bank van België (NBB). en is een databank die de bankrekeningnummers en soorten contracten bevat die door natuurlijke personen en rechtspersonen. Het CAP bewaart gedurende 10 jaar de identiteit van de rekeninghouders, nummers van hun bankrekeningen en de aard van de met de financiële instellingen gesloten contracten zoals bijvoorbeeld levensverzekeringen.


De fiscus kan sinds januari 2022 de mogelijkheid geboden om in het CAP tevens saldi te raadplegen van alle bank- en zichtrekeningen. Voorheen kon de fiscus enkel bij vermoeden van fraude een specifieke vraag indienen. Een stoemelings goedgekeurde wetswijziging laat ondertussen de fiscus toe deze informatie te raadplegen, zonder verplichte aanvraag.


Zo kunnen zij de gegevens van de belastingplichtige op eenvoudige wijze oproepen en raadplegen, in theorie in overeenstemming met de privacy-beperkingen. Voor wat dit nog waard is natuurlijk, want sinds corona weet iedereen ondertussen dat de overheid het zelf niet zo nauw meer neemt met de privacy wetgeving.


In theorie mag de fiscus enkel het CAP enkel raadplegen als: er aanwijzingen zijn van belastingontduiking, witwassen van geld, financiering van terrorisme of andere zware criminaliteit; wanneer er een verzoek tot bijstand wordt ingediend van een buitenlandse overheid; of wanneer ze u willen taxeren op een zogenaamd indiciair tekort.


Bij vermoeden van belastingontduiking of indiciair tekort moet de fiscus zich eerst tot u als belastingplichtige richten. Wanneer u niet antwoordt of uw antwoord onvoldoende is, kan de fiscus om inzage in het CAP verzoeken. Echter de fiscus heeft reeds voor zichzelf een achterpoortje voorzien om de gebruikelijke procedure te omzeilen want ambtenaren van btw en invordering moeten niet eerst langs u passeren.


De fiscus kan via het CAP niet enkel belastingfraude bestrijden maar dus ook de belastbare basis van een belastingbetaler beter beoordelen.


Men kan zich de vraag stellen hoe lang het gaat duren vooralleer de overheid AI op deze data loslaat om haar controleurs alleen nog maar naar "solvabele klanten" te sturen? In ieder geval is het ‘bankgeheim’ in België dood en begraven..


Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page