top of page

Lege BVBA met 40.000 € R/C (verkocht!)

Lege vennootschap te koop, BVBA, statuten klaar voor ICT, actieve bankrekening, volstort kapitaal 18600 €, rekening-courant passief van 22.000 €


Lege vennootschap te koop

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page