top of page

Wat is een rekening-courant passief of actief?

Waarom kan de rekening-courant interessant zijn bij een overname?

Een rekening courant is de weergave van de schulden of vorderingen tussen de vennoten en de vennootschap.

De vorderingen die de vennoten of bedrijfsleider tegoed heeft op de vennootschap vormen een rekening-courant passief (credit). Wanneer de bedrijfsleider of vennoten een schuld moeten terugbetalen aan zijn vennootschap spreken we van een rekening-courant actief (debet).

Wanneer je als vennoot de vennootschap je eigen sociale bijdragen laat betalen, je persoonlijke vakanties, het privé voordeel op het gebruik van de personenwagen niet als loon laat boeken,… ontleen je geld aan de vennootschap en creëer je een rekening-courant actief.

Wat zijn de nadelen van een rekening courant actief? De debet rekening courant is niet alleen een doorn in het oog voor de bank indien er kredieten aangevraagd worden maar een bijzonder zuur fiscaal gevolg is het voordeel alle aard voor het verlenen van gratis leningen waarop u een flinke fictieve debet rente verschuldigd zal zijn.

Heb je een hoge rekening-courant actief in je vennootschap? Contacteer ons vrijblijvend voor een goedkope oplossing om deze situatie terug recht te zetten.

money-1508440_1280_edited.jpg
bottom of page