top of page

Lege patrimonium vennootschap te koop (verkocht!)


Lege bvba te koop met statuten voor bouw, vastgoed en management activiteiten. Opgericht in 2002 met een volstort kapitaal van € 18.600, onbeschikbare reserve van € 1.860, beschikbare reserve van € 51.021 en een rekening-courant passief van 24.000 €

bottom of page