top of page

Fiscus viseert de verhuurders van woningen

Na de aanval op de voordelige auteursrechten probeert de fiscus nu ook de woninghuur van particuliere verhuurders te herkwalificeren naar beroepsinkomen.


Verhuurt u als natuurlijke persoon één of meerdere woningen als opbrengsteigendom, dan wordt u in principe alleen belast op basis van het geïndexeerd kadastraal inkomen van die woningen x 1,4.

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) gaat, na zijn kruistocht tegen de auteursrechten, nu een nieuwe grijze zone aansnijden: wie “te veel” opbrengsteigendommen privé via woninghuur verhuurt en de aankoop ervan financiert via een krediet, riskeert dat zijn huurinkomsten zullen worden geherkwalificieerd naar beroepsinkomen. In plaats van de vage lijn tussen privéverhuur en professionele verhuur duidelijker te gaan definiëren, duikt de minister nu zelf in deze grijze zone om de staatskas te spekken.


Kapitaalkrachtige families met voldoende eigen middelen kunnen blijven genieten van een voordelig tarief maar voor diegenen die opbrengsteigendommen kochten met geleend geld om wat eigen vermogen op te bouwen, dreigt er nu dus mogelijk een financiële kater.


You will own nothing and be happy …


Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page