top of page

Lege patrimonium vennootschap met R/C (verkocht!)

Lege N.V. te koop

Lege BV zonder externe schulden over te nemen. De statuten geschikt voor bouwbedrijf, projectontwikkeling, patrimonium vennootschap of vastgoedadvies. Werd in verleden alleen gebruikt voor wat voorbereidende studies nieuwe projecten in onder te brengen, nog geen bouwprojecten of vastgoed zelf. Beschikbaar vermogen van 145.000 € transfereerbaar naar rekening-courant passief.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page