top of page

Lege patrimonium vennootschap met grote R/C passief (verkocht!)


Naamloze vennootschap over te nemen met rekening-courant passief van meer dan 750.000 € en 250.000 € nog in te boeken fiscaal recupereerbaar verlies. Statuten voor vastgoed, management & beheer.bottom of page