top of page

Lege BVBA voor kuisfirma, vastgoed, ... (verkocht!)


BVBA te koop met statuten geschikt voor catering, uitbating horeca, kuisfirma, management, vastgoed ..., opgericht in 2016 met 18.600 € volstort kapitaal en 32.000 € rekening-courant passief.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page