top of page

Lege vennootschap te koop, holding met grote rekening-courant


Interessante lege vennootschap te koop met statuten voor holding, financiering, vastgoed, etc. BVBA (BV) met statuten reeds aangepast aan de nieuwe vennootschapswetgeving. Met rekening-courant passief van meer dan 600.000 € en evenveel verliezen.

bottom of page