top of page

De rekening-courant na een overname

U wilt de aandelen overnemen van een vennootschap met daarin een tegoed op de post rekening-courant. Wat zijn de spelregels?


In de ‘rekening-courant’ worden de financiële transacties geboekt tussen u privé en uw vennootschap. Dit kan zowel een tegoed of verschuldigd bedrag zijn. Staat er een bedrag onder ‘rekening-courant’ op de passiefzijde van uw balans, dan betekent dit dat uw vennootschap u nog geld moet. Haalt u geld uit uw vennootschap, bijvoorbeeld voor privé-aankomen, dan heeft u een rc-schuld en dat bedrag staat dan op de actiefzijde onder ‘rekening-courant’.


Wanneer u een vennootschap overneemt, is de kans groot dat er in de balans een tegoed of schuld van de vennoten aanwezig is (meestal terug te vinden onder overige schulden of overige vorderingen).


Deze post is persoonsgebonden en u dient hierover duidelijke afspraken te maken bij de overname. U kan zowel afspreken dat het tegoed onmiddellijk bij de overname dient te worden (terug)betaald, dat het tegoed pas later wordt (terug)betaald of dat u als overnemer deze vordering of schuld overneemt.


Het feit dat u de overlater ondertussen als bestuurder heeft ontslagen en u zichzelf tot nieuwe bestuurder benoemd heeft, verandert niets aan de zaak.


Wanneer u de schuld in de R/C van de vennootschap ten voordele van de overlater zo laat, weet dan dat de overlater op elk ogenblik de uitbetaling van dit tegoed kan opeisen. Het kan desgevallend interessanter zijn om de R/C om te zetten in een lening met duidelijk afbetalingsplan.


Het omgekeerde geldt wanneer de R/C een vordering op de overlater betreft. Tenzij u andere afspraken heeft gemaakt, kan u de overlater op eerste verzoek vragen zijn schuld aan de vennootschap aan te zuiveren.


U kan de vordering of schuld in de rekening-courant ook overnemen als nieuwe aandeelhouder en bestuurder. U koppelt dit bij voorkeur aan de overnameprijs en regelt dit verder via een schuldoverdracht overeenkomst.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page